Téma - Per ma

Információk és ember, téma a per ma, a mai per trend! Embereknek ügyfélbarát szolgáltatás és szakemberek! Ma az ügyfélközpontú információ hasznos az embereknek - ügyfél tipp, élet válságkommunikáció és szakértelem! Bírósági per alatt, per után!

Fizetési meghagyás és a posta! Téma az embereknek az FMH!

2019. április 18. 09:23 - ügyfél érdekvédelem

FMH beadása, majd emberek a bíróságon! Ez a téma ma!

 

Nap, mint nap kihívás az emberek életében a kialakult trend, az FMH, a fizetési meghagyás posta kézbesítésében való váratlan érkezése! (Mi is a tartózkodási hely?)

 

Eredeti tartalmához képest, már lassan igazodik az FMH eljárás az emberek életéhez, ezzel együtt is az ügyfelek életében sok rendezetlenséget okozva.

Per elkerülése az FMH útján egy valódi trend, az FMH perré alakulása lassan emelkedik.

Többek között 2018 januárjában változtak a fizetési meghagyás szabályai, melyek egy része a mindennapi emberi élet gyakorlatához közelített.

 

Máig komoly jogalkotói vita lehetne arról, hogy milyen károkat okoz a magyar szakembereknek, magyar családoknak az akkori ügyfélellenes döntés (adósellenes), mely szerint a Fizetési Meghagyás jogalapját, bizonyítására szolgáló tényeket az eljáró közjegyző a fenti törvény alapján nem vizsgálja!   

 

Jelenleg, némi gyakorlati finomodással, de a magyar emberek számára a baj könnyen érkezhet vidéki otthonukhoz, vagy városi lakásukba egy fizetési meghagyás irata formájában a MOKK-tól.

Ilyen helyzetben a saját munkájának élő ember, a vidéki szakember, nyugdíjas azt sem tudja kinek, mit, milyen üzenet értékkel mondjon – túl a hivatalos formaságon legegyszerűbb, önálló kezelésén! (3MFt alatt nem a bíróság az első-kivételektől eltekintve!)

 

Külön gyakorlati problémák sorát veti fel a posta kézbesítési anomáliáinak növekedése, illetve a Fizetési Meghagyás közjegyzői kiküldésének  tapasztalatai. (Téves adatokkal kiküldött FMH iratok stb.)  Erre a 2016.évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai és a már említett Fmhtv. 32.§ rendelkezései kiemelten fontosak.

 

Per és emberi élet! Per és idő viszonya!   A per előzménye az élethelyzet, vagy konfliktusos helyzet válsága emberek között.

FMH eljárásból nem kell, hogy hosszabb pereskedés legyen!   Készüljön fel szakembereinkkel, ha postán FMH irat érkezett!

 

Nálunk “az adós is ember” szemlélettel vesznek részt szakembereink a jó megoldás, az Ön egyéni felkészülése TFKKE érdekében!

 

 

Hívja 06/302-164-102! (munkaidőben 9h-17h)     Jelezze időpont igényét: ugyfelek@index.hu


Közvetlen információ a magyar állampolgároknak
, hogy a per indítása elkerülése,  a per elhúzódás elkerülése az embereken is múlik.

 

 

Az idő a téma - Hasznos a tudás az embereknek per előtt!

2019. április 12. 14:46 - ügyfél érdekvédelem

Per előtt van idő a per rövidítésére!

 

Ma a per előtt, de főleg az első tárgyalás előtt az ember sokat tehet a per rövidítésért!

 

Egyformán a bíróságok, az állam, illetve az ügyfél érdeke a per ésszerű időn belüli lezárása! (4-5 év a peres ügy belső összetettségétől függően nem kiugró idő.)

Ma a per előtt egy tájékozott ember, sok kérdést megválaszolhat magának, s akár a kereset beadása is elkerülhető, mert a válaszok a megállapodáshoz vezetnek el.

 

Sok a bíróságokon a beadott kereseti kérelem, ám azok valódi tartalmának kérdései és előre megválaszolható szakkérdések válaszai ritkán találhatóak meg bennük!

A per előtt, jó peres válságkommunikáció, a per időbeni rövidítése hasznos tudás az embereknek, mivel a pereskedésben az idő pénz!

Bírósági perben a költségmentesség elbírálása következetes, mondhatjuk, hogy szigorú. 

A peres felek azonnal jelzik a bírósági tárgyalások közben, ha a másik fél jövedelme több, mint a költségmentesség megkérésekor. (Újbóli igazolások beszerzése munka mellett szinte időrabló stb.)

 

Per előtt az ügyfél jó döntése - a per rövidülését elősegítő feladatok elvégzése!

 

Gyakori tapasztalat, hogy per elindítása megfogalmazása és az első bírósági tárgyalás között 8-12 hónap telik el, amely komoly érték lehet az emberek számára!

Egy telekhatár vitánál, épület feltüntetés ügynél ezalatt az idő alatt szakembereink elvégezhetik a földmérési feladatokat, de kiderülhet milyen források állnak rendelkezésre fedezetként egy megállapodáshoz.

 

Vitatott aláírás, szerződés körüli vita miatt indított per közben az írásazonosítás szakmai munkájával kollégáink támpontot adhatnak, elkerülve a későbbi ügyfél pervesztést!

 

Az idő pénz a családi ügyekben! Jelentkezzen családi ügy problémájával, ha ingatlanról van szó!

 

Gazdasági – műszaki – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők –  Pénzügyi szakemberek – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – Építési költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei

 

Régi ház építési kár jogvitái, mások által okozott falrepedések, tűz és víz, szélkár, a vagyonbiztosítást próbára tevő károk!              Hívja 06/302-164-102! (munkaidőben 10h-18h)
 
 
 

Rossz ház adásvétele családi ügy! Eladó ház ügy! Családok gondjai!

2019. március 28. 17:25 - ügyfél érdekvédelem

Rossz ház adásvétele családi ügy! Eladó ház ügy! Per és idő?

 

Eladó ház, eladó lakás hibái miatt megnövekedhet 2019-ben a családi ügyek száma, a használt lakóingatlanok ingatlanközvetítése, adásvétele ügyleteinél!

Ahhoz, hogy egy eladó családi ház hiba költséghatása ismert legyen, a vevőnek a ház hiba, lakás hiba teljes részleteit tudnia kell.

Eladás előtt felújított családi ház, mindig komoly talány a rejtett hiba kérdéseiben.

Rossz felújítás, rossz építkezés, sok hiba – ebből lesz a nehéz ár vita és ár per!

 

 

Idő ára a társasházban?
 
 
 
Építkezés ha elromlik, a sok hiba után jön a valós és komoly családi ügy!
 
Több család élete mehet tönkre egy rosszul sikerült építkezés miatt. A per, a sok vita már csak utólagos megoldás!
 
 

Ár vita, ár per mindig komoly ügy! Szolgáltatások a családoknak irodánknál folyamatosan elérhető!

 
 
2018, majd 2019 a családi házak, családi ingatlanok építéseinél jelentős újdonságokat hozott!
 
A támogatott kamatozású hitelek kiterjesztése használt lakóingatlanokra előtérbe hozza a rendezetlen eladó ingatlanok, majd az eladott házak és hibák témakörét!
 
 
Nagyobb lett az elvárható gondosság a tulajdonos (megrendelő) részéről, de megjelent a kötelező felelősségbiztosítás kötelezettsége a tervezőnél, kivitelezőnél a másik oldalon!
 
 
 
Csökkent az építéssel kapcsolatos bürokrácia, viszont a kárveszély, kárkockázat növekedett az építkezéseknél. 
 
 
Konkrét ház és ingatlan károk vitáiban a kezdet és a folyamat dokumentációja lényeges! (Szerződés tartalma, építési napló bejegyzései stb.)
 
 
 
Szakmai gyakorlatunk egyik legfontosabb tanácsa: Alapos és részletes, az építtető (megrendelő) érdekeit is képviselő szerződést kell kötni a kivitelezésre.
Ezekben a szerződésekben már jó, ha a tervező felelősségbiztosítása, kivitelező felelősségbiztosítása igazolással jelenik meg!
 
 
 
Lakóépület egyszerű bejelentési kötelezettsége megnöveli a megrendelőtől elvárható gondosság körét. (155./2016. Korm. rend.)
 
Szerződés nélküli kivitelezés, felújítás óriási kárkockázat a megrendelőnek. 
 
 
 
A lakástulajdonosok országos érdekvédelme ezért egyetlen háztulajdonosnak sem javasolja a szerződés nélküli építés esetét! 
 
 Útmutatás, tulajdonosi érdekek tanácsadása folyamatos a családoknak!
 
 
Vita háztulajdonos és kivitelező között a szerződés tartalmi részletein, a felelősségbiztosítás megléte körén, a szakértői szakvéleményeken dől el jellemzően. Bírósági per kiváltása itt a legjobb megoldás!
 
 
Az otthon védelme minden téren probléma a családoknak!
 
 
 
 
Minél előbb fordul hozzánk, annál esélyesebb, hogy a másik fél megérti mit és miért követeli!
 

Irodánk szakmai gyakorlata a családi ház jogviták, bírósági perek közvetlen szakmai információira épül!   2019 évben is számíthat ránk!  

Rejtett hiba vélelme, régi ház vétele utáni hibák stb.

Számla nélküli kivitelezések vitáiban minél előbb kér időpontot, annál hatékonyabb lehet a megoldás!

 

 

Az idő pénz a családi ügyekben! Jelentkezzen családi ügy problémájával, ha ingatlanról van szó!

 

Gazdasági – műszaki – költség jogviták, bíróság előtti perek kiváltása! (műszaki és gazdasági terület) Építési szakértők –  Pénzügyi szakemberek – Jogászok – Jogvédők – ügyvédek – Építési költségszakértők irodánk szakemberei, szakmai partnerei

 

Régi ház építési kár jogvitái, mások által okozott falrepedések, tűz és víz, szélkár, a vagyonbiztosítást próbára tevő károk!              Hívja 06-706-599-327! (munkaidőben 9h-17h)
 
 
 
 

Idő és a per az emberek életében! Elhúzódó per és változások a kárigényeknél!

2019. március 20. 13:24 - ügyfél érdekvédelem

Elhúzódó per és változások a kárigényeknél! Idő ára perben?

Per után az ember mit tehet? Elhúzódó per és strasbourgi kérelem beadhatósága jelentősen változik!

 

Elhúzódó perek nem ritkák Magyarország bírósági pereiben. Erre évtizedes kritikák érték Magyarországot.

 

Ésszerű időn belüli döntés a bíróságon az emberek igénye, az emberek érdeke!  Számos strasbourgi kérelem került ennek hiánya miatt beadásra az elmúlt években.

Kiugró esetek, amikor  kiskorúak érdekei miatt indul el per, s házasság után fejeződik be 8-10 évvel később a pereskedés…………..

Per után számos szempont átgondolandó – pl. bonyolult volt-e az eldöntendő kérdés?!

 

2018 év gyakorlati tapasztalatai megerősítik, hogy a strasbourgi egyezségek kifizetései akár 6 hónapot is várakoznak ma Magyarországon. Több ezer euro sorsa esetenként, így nehezebben tervezhető az embereknek.(Betegségek, kárenyhítés stb.)

 

Mit tehet az ember per után, ha elhúzódott a bírósági pere?        Ma még közvetlenül fordulhat Strasbourgba, azonban jelentős változások jönnek.

 

Jó tapasztalat ma, hogy a magyar kormány részéről folyamatosan kifizetik a megállapodások után a magyar állampolgároknak a kártérítési összegeket. (10.000 euro – 3000 euro változó mértékben.)

 

 

A per elhúzódása utólagos értékelése, kárigény új gyakorlatot kap!

 

 

Változások a bírósági per elhúzódása miatti jogorvoslat Magyarországon!

 

A pereskedés néha nem megkerülhető, ennek oka az együttműködés hiánya az emberek között.

Jó információ az embereknek, hogy önálló törvénymódosítással jogorvoslatot nyert el idehaza az elhúzódás miatti kárigény.

 

Legfontosabb kérdés az emberek számára, hogy rövidebb és hatékonyabb lesz-e az elhúzódás miatti kártérítések megfizetése?

 

Ma annyi mondható róla, hogy a valóságban beálló gyakorlata, a majdani  jogsérelmes per után tudja megmutatni, előremutató-e a magyar ember számára a változás?!

Több fordulós eljárás, amelynek első lépése szokatlan a magyar emberek számára.

 

 

A fekete árnyalatai egy jó peres kommunikációban változhatnak egy bírósági ügyben is!

 

 

Emberek a bíróságon!  Az ügyfél érdeke a közvetlen információ, elhúzódó per az emberi életeket érinti!

 

Per és emberi élet! Per és idő viszonya!   A per előzménye az élethelyzet, vagy konfliktusos helyzet válsága emberek között.

 

Ha komolyan gondolkodik ügye Strasbourgba való beadásán – itt is kérhet időpontot szakembereinktől!

Hívja 06/302-164-102! (munkaidőben 9h-17h)


Közvetlen információ a magyar állampolgároknak
, hogy a per elhúzódás miatti jogorvoslat átalakul.

 

 

Per előtt, per közben az ember gondolkodjon! Téma az idő és a pénz egy perben!

2019. február 19. 13:01 - ügyfél érdekvédelem

Per alatt az ember gondolkodjon! Az idő pénz a perben!

 

Per alatt az ember gondolkodjon!  Az idő pénz a perben! 

 

Az ember a bíróságon a tevékeny magatartással láttathatja meg a problémája lényegét!

 

Milyen a per trend az ügyfél oldaláról szerzett tapasztalatok szerint? Mennyi a per ár manapság az e-perek idején?           

Fontos kérdések minden változás előtt az emberek életében!      

Akár per előtt külföldről, akár per előtt vidékről jelentkeznek hozzánk – mindig hangsúlyozzuk, hogy az otthon megőrzése, otthon védelme, emberi méltóság az emberek ügyei közben számunkra fontos!         

 

Már a per előtt sokat tehet egy ember, hogy a kiadásait reális, életéhez igazodó mértékben tartsa!

 

Hogy áll az élete?  Hogy áll a probléma az életében? Február az emberek számára egy fontos hónap, az éves problémáik áttekintésére!

 

Az otthon minden magyar embernek fontos. A közös otthon a házasság, élettársi kapcsolat egyik tartóoszlopa!

Emberek számára jó információ, a felesleges pertevékenységet elkerülő út felé vezető információ a mai Magyarországon!

Ma az ember a perben sosem kezdhet el túl későn gondolkodni!        Ehhez szakértői és szakmai szolgáltató központként Önök mellett állunk!     

 

Természetesen a per ára (népszerűen fogalmazva) és az idő múlása mindig mutat összefüggést!

Telefonáljon a saját esetével minél előbb!

Hosszú évtized rosszul zajló pereskedéssel elveheti a egyetemista éveket, de szétzilálhat családokat, üzleti kapcsolatokat.

 

Hívja 06-302-164-102! (munkaidőben 9h-17h)    Ügyfélbarát lehetőség, korszerű szakmai szemlélet az embereknek, amit kínálunk!  

 

Jelentkezzen időben önálló pere közben, mert az emberi problémák száma tömeges ma! 

 

Emberek perben, emberek a bíróságon - ügyfél lehetősége a téma!

2019. január 18. 07:09 - ügyfél érdekvédelem

Lehetőségek embereknek - emberek a bíróságon, ügyfél bíróság előtt!

 

Emberek a bíróságon gyorsan felismerik - jó lehetőség az embereknek az ügyfélbarát szolgáltatás irodánk munkájában!

 

 

Ügyfél a bíróságon, emberek a bíróságon mindig válsághelyzetben jutnak oda, életükben az idő nem erre a célra van.    Nincs fontosabb az emberi válság közben, mint a kommunikáció és annak kidolgozása...

Nincs család, aki ne találkozott volna a túlzó és váratlan követelés ügyeivel, vagy éppen az ingatlan súlyos gondjaival!

 

Sokan igénylik az önálló részvételüket a perben, a per vége előtt a felmerült sérelmeik okán számosan mérlegelik az önálló ECHR beadvány előkészítését Strasbourgba.

Nálunk, munkánk során az ügyfél a bíróságon élethelyzet tapasztalatait az ügyfélbarát szemlélet mellett biztosítjuk a megbízóink, magyar emberek számára.

 

Egy fontos és kiemelkedő érv az embereknek, ha bíróság előtt kell megjelenniük: Tiszteletet érdemel az önálló pereskedés, de ne legyen magyar ember magányos farkas a bíróságon!  Ügyfélbarát szemlélet - több szakterület irodánknál!

 

 

Per közben emberek, per vége után strasbourgi kérelem gondolata az embereknél!

 

 

Szakmai céljaink közösek és találkoznak a bíróságok változásával, a bírósági ügyféltájékoztatás változásaival!

A joghoz való hozzáférés támogatása azonban nem a formális megoldásokon múlik pusztán.

Ismerjük az emberek gondjait, amikor a pénztárca szűk és a bírósági pereskedés fontossága ellenére szinte elérhetetlen a jogsérelmet elszenvedett vidéki embereknek, fővárosi embereknek.

 

2019 új év, ahol az információk már bővebben állnak rendelkezésre a tavalyi év peres tapasztalatairól. Perrendtartás ma és az emberek!

Információk az embereknek ma elsődlegesek, mert az emberek élete Magyarországon túlszabályozott napi környezetben alig tudja elkerülni a vita, a életválság eseményeit!

 

A magyar ember vagyona elsőrendűen a lakás, a ház, az ingatlan.  A per idő és ár viszonya fontos a perben az embereknek ma!

Egy örökség, egy elrontott közös tulajdon megszüntetése akár egy emberi élet 1/10-ét is elfoglalhatja!

Szolgáltatások embereknek ma, a per előtt, per alatt a hatékony megoldások eszköztárát kínálják irodánknál! Strasbourgi per beadása ne legyen automatikus!

 

 

Ha az idő múlik, a per drága és lassan lesz vége!

 

 

Hosszú évtized pereskedéssel elveheti a egyetemista éveket, de szétzilálhat családokat, üzleti kapcsolatokat.

Van tehát bőven kár, ha ráadásul az emberi jogok is sérülnek egy eljárás során.

 

2018 év gyakorlati tapasztalatai megerősítik, hogy a strasbourgi egyezségek kifizetései akár 6 hónapot is várakoznak ma Magyarországon. Több ezer euro sorsa esetenként, így nehezebben tervezhető az embereknek.(Betegségek, kárenyhítés stb.)

 

Ha komolyan gondolkodik ügye Strasbourgba való beadásán – itt is kérhet időpontot szakembereinktől!

Hívja 06-302-164-102! (munkaidőben 9h-17h)

Közvetlen információ a magyar állampolgároknak
, hogy a magyar kormány képviselői nem minden megajánlott (ECHR ajánlás) egyezséget fogadnak el.

 

Ügyfélbarát lehetőség az embereknek, amit kínálunk!   Jelentkezzen időben önálló pere közben, mert az emberi problémák száma tömeges ma!