Téma - Per ma

Információk és ember, téma a per ma, a mai per trend! Embereknek ügyfélbarát szolgáltatás és szakemberek! Ma az ügyfélközpontú információ hasznos az embereknek - ügyfél tipp, élet válságkommunikáció és szakértelem! Bírósági per alatt, per után!

Emberek perben, emberek a bíróságon - ügyfél lehetősége a téma!

2019. január 18. 07:09 - ügyfél érdekvédelem

Lehetőségek embereknek - emberek a bíróságon, ügyfél bíróság előtt!

 

Emberek a bíróságon gyorsan felismerik - jó lehetőség az embereknek az ügyfélbarát szolgáltatás irodánk munkájában!

 

 

Ügyfél a bíróságon, emberek a bíróságon mindig válsághelyzetben jutnak oda, életükben az idő nem erre a célra van.    Nincs fontosabb az emberi válság közben, mint a kommunikáció és annak kidolgozása...

Nincs család, aki ne találkozott volna a túlzó és váratlan követelés ügyeivel, vagy éppen az ingatlan súlyos gondjaival!

 

Sokan igénylik az önálló részvételüket a perben, a per vége előtt a felmerült sérelmeik okán számosan mérlegelik az önálló ECHR beadvány előkészítését Strasbourgba.

Nálunk, munkánk során az ügyfél a bíróságon élethelyzet tapasztalatait az ügyfélbarát szemlélet mellett biztosítjuk a megbízóink, magyar emberek számára.

 

Egy fontos és kiemelkedő érv az embereknek, ha bíróság előtt kell megjelenniük: Tiszteletet érdemel az önálló pereskedés, de ne legyen magyar ember magányos farkas a bíróságon!  Ügyfélbarát szemlélet - több szakterület irodánknál!

 

 

Per közben emberek, per vége után strasbourgi kérelem gondolata az embereknél!

 

 

Szakmai céljaink közösek és találkoznak a bíróságok változásával, a bírósági ügyféltájékoztatás változásaival!

A joghoz való hozzáférés támogatása azonban nem a formális megoldásokon múlik pusztán.

Ismerjük az emberek gondjait, amikor a pénztárca szűk és a bírósági pereskedés fontossága ellenére szinte elérhetetlen a jogsérelmet elszenvedett vidéki embereknek, fővárosi embereknek.

 

2019 új év, ahol az információk már bővebben állnak rendelkezésre a tavalyi év peres tapasztalatairól. Perrendtartás ma és az emberek!

Információk az embereknek ma elsődlegesek, mert az emberek élete Magyarországon túlszabályozott napi környezetben alig tudja elkerülni a vita, a életválság eseményeit!

 

A magyar ember vagyona elsőrendűen a lakás, a ház, az ingatlan.  A per idő és ár viszonya fontos a perben az embereknek ma!

Egy örökség, egy elrontott közös tulajdon megszüntetése akár egy emberi élet 1/10-ét is elfoglalhatja!

Szolgáltatások embereknek ma, a per előtt, per alatt a hatékony megoldások eszköztárát kínálják irodánknál! Strasbourgi per beadása ne legyen automatikus!

 

 

Ha az idő múlik, a per drága és lassan lesz vége!

 

 

Hosszú évtized pereskedéssel elveheti a egyetemista éveket, de szétzilálhat családokat, üzleti kapcsolatokat.

Van tehát bőven kár, ha ráadásul az emberi jogok is sérülnek egy eljárás során.

 

2018 év gyakorlati tapasztalatai megerősítik, hogy a strasbourgi egyezségek kifizetései akár 6 hónapot is várakoznak ma Magyarországon. Több ezer euro sorsa esetenként, így nehezebben tervezhető az embereknek.(Betegségek, kárenyhítés stb.)

 

Ha komolyan gondolkodik ügye Strasbourgba való beadásán – itt is kérhet időpontot szakembereinktől!

Hívja 06-302-164-102! (munkaidőben 9h-17h)

Közvetlen információ a magyar állampolgároknak
, hogy a magyar kormány képviselői nem minden megajánlott (ECHR ajánlás) egyezséget fogadnak el.

 

Ügyfélbarát lehetőség az embereknek, amit kínálunk!   Jelentkezzen időben önálló pere közben, mert az emberi problémák száma tömeges ma! 

 

 

Téma az idő ára és a per 2019 év tapasztalatai az embereknek!

2019. január 17. 07:19 - ügyfél érdekvédelem

Téma 2019! Mennyi a per ára, mennyi az idő ára per alatt?!

 

Téma az embereknek, hogy hogyan kereshetik igazukat, ha sérelem, vagy kár érte életüket, személyüket?!

 

 

Minden magyar ember érdeklődéssel követi majd a sajtó nyilvánosságban, ha a téma a tavalyi év bírósági ügy adatai lesznek.

Számos panasz hangzott el tavaly az emberek oldaláról, hogy a per beadása, kereset beadása sok idő és sok bírósági visszautasítás mellett volt lehetséges.

Az emberek számára ez a jogaik gyakorlásának egy fokozott nehézségét jelentette......................................Per 2019 könnyebb az emberek számára akadályaiban!

 

Érzékelte ezt az OBH, érzékelték az ügyfelek érdekvédelmi szervezetei, érzékelték az ügyfelek és ügyvédi irodák egyaránt.

 

 

Per 2019! Az idő és per 2019 év elején biztosabban, gyorsabban halad!   Jobb feltételekkel adhatja be keresetét a magyar ember!

 

Ma a per téma 2019 évben jó híreket hozott az ügyfeleknek, a per beadása kényszerű gondjaival foglalkozó embereknek.

Folyamatosan tűzik ki a bíróságok a perfelvételi tárgyalásokat, ahol a bíró és ügyfél a kommunikáció mentén ismerheti meg egymást.

Számos élethelyzet - peres kommunikáció nélkül - bizonyítás hiányos a papírokon fellelhető bizonyítékok körében. (Vagyonmegosztás, szülői jogok vitái stb.)

Elterjedőben van az ú.n. felezős díj alkalmazása a peres ügyekben ott, ahol ügyvéd megbízása is történik.

(Megosztja a kockázatot fele részben az ügyfél és ügyvéd, mivel részben folyamatos óradíj szerinti elszámolás, részben részleges utólagos sikerdíj 5-10% mértékkel kerülhet megbízásban megállapodásra)

Ma egy per valós kiadása - illetékek nélkül cca. 200.000Ft -300.000Ft/ negyedév körül alakul a megkérdezett ügyfelek állításai szerint.

 

Hasonlóan kedvező az embereknek, hogy  a 2019 év elején, hogy a magyar bírósági per után elindult, majd tavaly 2018-ban egyezséggel záruló strasbourgi ügyekben (ECHR) megérkeztek már az első átutalásos kifizetések az ügyek jogsértettjeihez!

 

 

Jogtudatosság erőssége, az E+ szolgáltatásunk a jogkövetés elősegítése alapja!  Napi szolgáltatás a magyar embereknek!

 

 

Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon) Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu


Sokan halasztották saját családi ügyük intézését új év első hónapjára, február elejére
 az ünnepek előtti időszakra!

 

Ügyfélfogadásunkat a Londonból, Németországból, Svédországból hazatérő magyar emberek időrendjéhez, napi gyakorlatához igazítottuk Budapest belvárosában!

 

Adja tovább információinkat és elérhetőségünket!

 

 

 

A téma a per, ha baj van! Per 2019, bírósági per elindítása!

2018. december 21. 06:36 - ügyfél érdekvédelem

A téma a per, az idő és a per ára! Per alatt is szabad gondolkodni!

 

Ember a bíróságon! Rossz adásvételek, ingatlanosok magatartása – Per 2019!

 

 

Hogy kerül a magyar állampolgár, hétköznapibban az ember a bíróságra?    Pereskedés 2019 az idő és a pénz számít - ez a téma nálunk!

Vita és per könnyen okoz kiadásokat, veszteségeket.     Ha  per van, a jó viszony véget ér a felek között!

 

Sok esetben úgy, hogy bizalommal van egy ingatlan adásvételnél, vagy nem dokumentálja a kivitelezővel azt, hogy miről is állapodtak meg!?

Egyre több az olyan jellegű panasz, ahol a joggal való visszaélés szándékos példái kerülnek elő a panaszok közben! (Munkahelyi ügyek, ingatlan adásvételek nyilatkozatai, szerződések esetei stb.)

 

Per 2019 évben már ismert szabályok és gyakorlat mellett - Az idő ára magas, keresse ügyfélszolgálatunkat!

 

 

time-750324_640[1]

Számoljon 2019 évben is a pereskedés jelentős kiadásaival!       Károk és eseti kockázatok csökkenthetőek!

 

 

A joggal való visszaélés, másként rendeltetésellenes joggyakorlás az ingatlanpiac robbanásával, az ingatlanok körüli értékek növekedésével erősebben tapasztalható.   Per alatt számos addig nem ismert ingatlanos trükkre fény derülhet.

 

 

Ember a bíróságon nincs könnyű helyzetben, ha a joggal való visszaéléssel kell szembenéznie!

 

A téma kényes az idő és a per ár viszonyában!

 

 

Munkaügyi viták egyik súlyos gondja a joggal való visszaélés, de az ilyen szándékos magatartás megjelenik más jogvitákban.  Jellemzője az egyik fél tudatos, szándékos magatartása.

 

Joggal való visszaélést a törvény tiltja, azonban az ilyen esetek szándékos jellege miatt a pereket kiváltó megállapodások is számos ügyben segíthetnek.

 

 

Az új Ptk. a joggal való visszaélés tilalmát fogalmazza meg, azonban az ember a bíróságon eltérő bírói gyakorlatokkal találja szemben magát, ha odáig kerül az ügye. (Pl. FMH esetek, szerződésekhez tartozó nyilatkozatok vitái stb.)

 

Joggal való visszaélés eseteinek jelentős része nyereségszerző szándékú, vagy személyes indíttatású.  Ezt a régi Ptk. hangsúlyosan kiemelte.

Ilyen természetű ügyekben irodánknál a panasz megbeszélésekor, szándékok és a sértettség mindig értékelendő, illetve azon gyakran műszaki, vagy más zavaró jelenségek, melyek miatt ezek az ügyek panaszokat, jogsérelmeket, vitatott helyzeteket okoznak.

 

Ismeretes a több pénzt elérni akaró eladói jognyilatkozatok megtagadása , különösen értékes ingatlanok ügyleteinél. (tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat stb.)

 

Fentiekből egyenesen kiolvasható, hogy a joggal való visszaélés egyre erősebben jelen van különböző jogviták háttereként, azonban a bírósági gyakorlat az új Ptk, vonatkozásában kiforratlan, kivétel ez alól a munkajogi viták, munkaügyi perek világa.

 

 

Szakmai feladatnak tekintjük, hogy ilyen ügyek miatt ne kerüljön feleslegesen magyar ember a bíróságra! (Valódi szándékok és különböző szakterületi kérdések feltárása, megválaszolása, a megállapodások létrehozása stb.)

 

Egész évben 2019 fogadják szakembereink per előtt, per alatt, per után!     Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-17h munkanapokon)

Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu

 

 

 

 

 

Ünnepek előtt, Karácsony után a téma - per 2019, bírósági tárgyalások trend!

2018. december 20. 10:31 - ügyfél érdekvédelem

 

Öröklés, hagyaték miatt vita! Per előtt rokonok, per előtt örökösök! 

Ünnepek után a téma - per 2019!

 

 

Emberek életében a halál utáni öröklés, az örökség körüli konfliktus, öröklésről eltérő várakozások jogvitát, per előtti helyzetet teremt.

 

Közeli rokonok, távoli rokonok az örökségek miatt súlyos vitákba keverednek, részben érzelmi és vélt méltányossági okok miatt!

Számukra az új Ptk, a már 2018-ban hatályosuló új Pp. szabályai a bírósági tárgyalások helyett a per előtt az információk beszerzése tevékenységet, a rokonok közötti jogvita rendezése profi megoldásait ösztönzi.

 

Per 2019 - A tavalyi év ügyfél tapasztalataival gazdagabban, OBH statisztikák tükrében bátrabban indítható el, mint 2018-ban! 

 

 

Öröklés, hagyaték sok vita, per forrása!

Öröklés, hagyaték sok vita, per forrása vidéken, Budapesten!

 

 

Magyarországon nem ritka a szerződés nélküli tartás családon belül, ahogy a színlelt szerződések is ismertek, felszínre kerülnek az öröklés miatti jogvita, per előtt tartott egyezségi tárgyalások témájaként!

 

Per előtt családon belül rengeteg feszültség halmozódik fel, gyermekek élnek meg méltánytalanságot a testvérektől, vagy végrendelet rendelkezései miatt.

 

Per örökösök között egy családi kör teljes széthullásával járhat.       Örökösök közötti vita jellemzően már a haláleset után azonnal mutatja jeleit az érintetteknek!

  • Váratlanul elhallgató rokon, aki remélhet örökséget.
  • Vádaskodás rokonok részéről.
  • Elhallgatott hagyatéki leltár és önkormányzati ügyintézés halál miatt.
  • Bejelentés nélkül kiürített lakások, elvitt ingóságok.

 

Fontos megemlíteni, hogy a közjegyzői eljárás végeredménye az öröklés közhiteles tanúsítására való, azt szolgálja!

 

Öröklés komoly vitái a profi jogvita rendezés eljárásában oldható meg praktikusan, vagy végső – nem kívánatos esetben – bírósági per és ott meghozott ítélet útján.

 

Az új Ptk. hetedik könyve tartalmazza az öröklés szabályozását.

 

Irodánk szakmai munkája a per előtt, per közben a családon belüli perrel fenyegető viták megoldását fontos feladatnak tartja, beérkező hagyatéki ügyek vidékről és Budapestről azt igazolják – rokonok közötti vita a családot veszélyezteti!

 

Már a hagyatéki leltár első vitáinál érdemes szakembereinket felkeresni, irodánkhoz fordulni!

 

 

Bírósági pereskedés első szakaszában van bőven teendő!

Bírósági pereskedés első szakaszában van bőven teendő! Családon belül halál után a bizonyítás nehéz.

 

 

Öröklés miatt, hagyaték miatt kialakult jogvitákban is igaz az állítás:

Elektronikus bírósági eljárás előtérbe helyezése, az ügyfelek számára felértékeli a profi jogvita rendezést!

 

Annak személyes és pártatlan eljárása több teret ad a méltányosság, igazságosság, jogszerűség együttes kezelésének!

Sokan a rokonok közötti kommunikációs válság  végén közjegyző előtt kötik meg a megállapodást, vagy éppen egy hatékony TFKKE válságkommunikáció után, minden perenkivüli eljárást mellőzve a bírósági tárgyalóban köttetik meg a megállapodás!         

 

Per 2019 a bírósági tárgyalások várható trendjével még várat magára az emberek számára!

 

 

Haláleset után a hagyaték sok követelést, vitát hozhat létre.

Haláleset után a hagyaték sok követelést, vitát hozhat létre.

 

 

Megbízásokat a konkrét peres ügyek előtt, vagy folyó bírósági perekben az egész országból elfogadjuk a bírósági per elkerülhetősége, a felkészült tény orientált válságkommunikáció felkészülése érdekében.

 

Közvetlen ügyfélszolgálati időpont kiválasztás lehetősége a jogviták, peres ügyek megoldása érdekében! Jelentkezzen saját öröklési esetével, peres ügyével, jogvitájával  06/302-164-102 munkaidőben 10h-17h)!

 

 

 

Per a téma: 2018 december, embereknek az elhanyagolt ügy idő ára magas lesz!

2018. december 14. 06:13 - ügyfél érdekvédelem

 

Hogy áll a saját ügye?  Problémából ügy karácsony előtt?!

 

 

Milyen a per trend az ügyfél oldaláról szerzett tapasztalatok szerint? Mennyi a per ár manapság az e-perek idején?              Fontos kérdések karácsony előtt az emberek életében!

 

Akár per előtt külföldről, akár per előtt vidékről jelentkeznek hozzánk – mindig hangsúlyozzuk, hogy az otthon megőrzése, otthon védelme, emberi méltóság az emberek ügyei közben számunkra fontos!

 

Az otthon minden magyar embernek fontos. A közös otthon a házasság, élettársi kapcsolat egyik tartóoszlopa!

Emberek számára jó információ, a felesleges pertevékenységet elkerülő út felé vezető információ a mai Magyarországon!

 

Megbízható ügyfélfogadással állunk az emberek rendelkezésére! Ügy ne legyen mindenáron durva és rossz per magas költséggel!

 

Sokan vannak magyarok külföldön, hogy a magyarországi otthon védelmében keressenek pénzt – adósságra, ügyvédre, bírósági illetékre stb.

Talán a forintosított devizahitelek miatti végveszély az otthon legnagyobb kockázata az emberek életében, de a rossz és durva válás szintén dobogós helyen áll!

 

 

December az emberek számára a problémák lezárása, esetlegesen ügy elindítása időszak!

 

 

Ausztriában élők, Németországban dolgozók számára az otthon körüli jogvita megoldása ugyanolyan fontos érzelmileg, mint az otthonban szorongó családtagjaik számára.  (Per beadása decemberben a hazaérkezés stressz után nem számít ritka jelenségnek)

 

 

Londonból, Berlinből, Bécsből a telefonok sok szorongást, sok aggodalmat továbbítanak az otthonokat érintő bírósági ügyek, jogviták miatt!

Gyárakban dolgozók, pékek, szállodában dolgozók, szociális dolgozók, kamionosok, futárok mesélik el a pénzgyűjtő szerény életvitelüket Németországban, Londonban, hogy a család otthona megmaradjon, az otthoni jogvita jól záruljon le.

 

Számukra nagyon fontos információ, hogy 2018. január 01-től nagyot változott a perrendtartás, vele az otthon vitáiban beálló bírósági per!

 

A megváltozott per szabályai miatt több és hosszabb a papíron, illetve elektronikusan való levelezés a bírósággal, feltehetően lassabban kerülnek kitűzésre az első tárgyalások!          Gondolkodjon el, most hogy áll az ügy, amely fontos Önnek?!

 

Jogkereső emberek a vita előtt gondolkodásra kényszerülnek! Per előtt és per alatt várjuk időben!

 

 

Ez minden otthon miatt vitába került ember számára valós és fontos mérlegelést kíván meg!           Otthoni ügy, fontos ügy!

 

Megbízható irodaként, megbízható szolgáltatással, megbízható ügyfélfogadással várjuk a magyar állampolgárokat 2018 év végén!

 

 

Vidéken élők számára, Európában dolgozók és ott élők számárameghosszabbított ünnepek előtti nyitvatartás, megbízható ügyfélszolgálat rendelkezésükre nálunk!

 

Hívja bejelentkezéshez a 06/302-164-102 ügyfélszámot munkaidőben 9h-17h között!

 

2018 év vége gyorsan megérkezik, a problémákkal legkésőbb december 19.-ig érdemes megérkezni kollégáinkhoz! (Útmutatás, konzultáció, postai idők, iratok beszerzése stb.)

 

 

 

 

Karácsony előtt ember a bíróságon! Ma per holnap költség és kiadás!

2018. december 07. 06:26 - ügyfél érdekvédelem

 

Ma a per sok ember életét érinti, terheli!  Jó információk és ügyfél érdekvédelem az ügyfélnek jelent támogatást!

 

Per előtt, per közben, per után közvetlen információk! – Ember a bíróságon, hová vezető út?

Sem film, sem könyv nem adja vissza, amit ténylegesen megél az ember bíróságon!

 

Évtizedek óta közvetlen információk irodánk részéről a per előtt, per alatt és a per után emberi útjairól – közvetlen segítség az embereknek ma a bíróságon.

 

Emberközpontú ügyfélszolgálat biztosítása a közvetlen és érthető kommunikáció mellett!

Milyen út járható be a sérelmek miatt más emberrel vitába került magyar emberek előtt?

 

Milyen trend tapasztalható meg közvetlenül a bírósági tárgyalókból, a külső helyszíni szakértői szemlékből, a per előtti megoldások alkalmazásainál?

 

2018-ban számos ügyfélbarát rendelkezés elmondható az új Perrendtartásról a per előtti felkészülése segítségére!       (Folyamatos ügyfélfogadással állunk karácsony előtt is a magyar állampolgárok rendelkezésére lakjon idehaza, vagy Európa más országában!)

 

 

Pereskedés és “bosszúból beadott keresetek” helyett először keresse meg irodánkat!

 

Ma az ember a bíróságon könnyen visszautasításra találhat jogkeresés, önállóan beadott kereseti kérelem után!

 

Egyre nagyobb a per előtt az ügyfél gondosságának, a jó peres kommunikációnak (TFKKE) jelentősége – a kereset beadása megfontoltan és végső lépésként lehet jó.

Az internet hatása a bíróságon is mai jelenség, az e-pereskedés sok kérdést hagy nyitva szakembernek, pereskedő embereknek. Mai trend a részben web per. (Értsd. sok internet használat a nyomtatványokkal stb.)

 

Az önállóan bírósághoz fordulók számára azonban lényeges mai információ, hogy a nyomtatvány egyedül szinte semmire nem megoldás!

Nyomtatványok bíróságon

 

Bíróságon elterjedt kereseti kérelem és más nyomtatványok a már feltehető kérdésekre az élet során megadott válaszok, megoldások, tények, jogi tartalmak rögzítésére jó, új útként korszerűbb formában. (Papír és környezet takarékosan?!)

 

Család jövedelme euróban, vagy fontban, forintban megterhelt a per előtti sérelmek, vagy akár devizahitelek miatt!

 

Az idő fontos a bírósági kereset előtt, a bírósági per alatt, bírósági per után!

 

Mi az ára a késlekedésnek?  Emberenként és főként élethelyzetenként változó!

Az idő fontossága a bírósági per előtt, bírósági per után nem tagadható.

 

Sok ember a 40+ korosztályból (gyárakban dolgozók, mezőgazdaságban dolgozók, háztartásbeliek stb) és onnan felfelé nem rendelkezik informatikai minimális tudással sem….Nálunk a feladatoknál rájuk is gondoltunk!

 

2018 évben joggal vártak ki az emberek mielőtt aktuális problémás ügyüket a bíróságra vitték volna.……..az új szabályok, a bírósági gyakorlat szinte ismeretlen volt minden magyar ember számára.

Az ősz beérlelte a közvetlen bírósági tapasztalatok első vonulatát, az idő a határozottan ügyükért kiálló emberek, a saját életükben cselekvő és szakembereinkkel együtt gondolkozó emberek számára jött el.  Itt is sokat beszéltük erről!

 

Az ember a bíróságon saját költségeit tarthatja mederbe, ha nyíltan és pontosan válaszolja meg a költségmentességi kérelem kérdéseit, nyújtja be megfelelő kérelmét egy perben, ha önállóan jár el. (Családi kassza szűkössége, tartós betegség drága gyógyszerekkel stb.)

 

 

Ma az ingatlanoknál jobb az óvatosság!
Időben jelentkezzen!

 

 

Információk közvetlenül az embereknek – jó megoldás per előtt, per alatt, per után itthonról és külföldről!

 

Hogy áll a sérelme?   Hogy áll az ügye?  Vigyázat sérelemdíj rossz tartalommal beadott kereset miatt is lehetséges!

Lassan a a bíróságok érdeke közelebb kerül az év végére az ügyfelek érdekeihez, lehetőségeihez!  (Bíróság bevételei, ügyszám zuhanás stb.)

Akta és vita, kiváltott bírósági perek megbízható szolgáltatása, patinás irodája vagyunk 2018-ban is!

 

Megbízásokat a konkrét peres ügyek előtt, vagy bírósági perekben elfogadjuk a bírósági per kiváltása szakmai meggyőződésével, az emberi méltóság védelme elkötelezettségével.

Ember a bíróságon sok szakmai kérdéssel találkozik, melyekre nálunk a "Több szakma egy ügy szemlélettel foglalkoznak kollégáink!  

 

Kérjen időpontot ha problémás ügy, váratlan sérelem, nem ismert követelés, rossz vita, bírósági per van az életében:

T:06-302-164-102 (10-17h munkanapokon)        Jelentkezzen be e-mail-ben: ugyek.perek@index.hu

 

 Adja tovább ismerőseinek hol találhat meg bennünket, ha úgy érzi baj van!